FORMY PŁATNOŚCI

AWRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Wschodnia 4
15-158 Białystok
Konto: 42 1090 2590 0000 0001 2372 0219

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia. Numer otrzymali Państwo w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.